OM POTATIS

- Potatis kommer ursprungligen från Anderna i södra Peru och har odlats i åtminstone 7000 år.

- Det latinska namnet är Solanum tuberosum.

- Potatis växer i över 180 länder och odlas från havsnivå och ända upp till 4500 m över havet.

- Den största registrerade potatisen någonsin var på ca 3,5 kg. Den växte 1994 på ön Isle of Man.

- Sverige,Norge och Danmark sägs ha fått sin första potatis från Skottland i mitten av 1800 talet.

- Potatis är nu basföda för två tredjedelar av världens befolkning.

- Potatis innehåller ingen kolesterol.

- I oktober 1995 blev potatis den första grönsak som odlats i rymden. NASA har utvecklat teknologin som ett led i att kunna förse astronauter med föda under väldigt långa rymdfärder i framtiden.

- 2007 World Catalogue of Potato Varieties listar 4200 olika sorters potatis från 101 länder.

- På Quechua, Inkafolkets språk, var namnet på potatis, `Papa`, ett namn som spanjorerna spred runt världen.

- Potatisen odlas i fler klimatzoner än någon annan basföda.

- Under guldrushen i Klondike, Alaska, (1897-1898) var potatis i praktiken värt sin vikt i guld. Potatis var så eftertraktad för sitt C-vitamin innehåll att guldgrävare bytte in potatis mot guld.

- Kina är världens största potatisproducent. 72 miljoner ton producerades 2007.

- Potatis är släkt med både paprika och aubergine.

- Till Europa togs potatisen av portugiserna.

- Det var inte Jonas Alströmer som tog potatisen till Sverige under 1700-talet. Det finns tidigare dokumentationer på att potatisen redan fanns här. Däremot var Alströmer en av de starkaste krafterna till att göra potatisen populär hos oss.

- Kronände kallas den övre delen på potatisen och nederdelen navelände.

- De flesta ögonen där groddarna växer ut, sitter i kronänden, och tidiga groddar kallas för ålar.

- Hela potatisplantan utom själva knölen är giftig. Även en potatis som utsatts för solljus kan bli giftig, en grön potatis. Det giftiga ämnet solanin förstörs inte vid kokning, och orsakar vid stora mängder illamående och magont. Ät därför inte potatis med gröna fläckar eller andra delar av plantan.

- I Sverige odlas idag ett hundratal kvalitetssorter och den kommersiella potatisodlingen motsvarar 30 000 fotbollsplaner.

- Under oktober månad lagras det in ungefär 400 000 ton potatis i kyllager i Sverige. Denna potatis ska sedan räcka fram till maj nästa år.

- I norra Sverige kallas potatis för päror på grund av likheten med päron. Även i de sydligaste delarna av Sverige (Skåne och västra Blekinge) har de samma namn, och kan i dessa trakter ibland även kallas pantofflor eller knudor. I vissa delar av Värmland säger man jordäpplen.